Projektuge

I denne uge er den almindelige undervisningen aflyst, medmindre du har en anden aftale med din lærer!

Forårs-projektugen er et par eftermiddage, sansynligvis onsdag og torsdag, hvor vi øver! Temaet er gospel- og Taizémusik, som vi optræder med til musikgudstjeneste i Tullebølle kirke d. 8. apr. kl. 14.

Udvalgte kor, orkestre og elever deltager!