Før-grundskole: 0-2 år barn/forældre musik

Tænker du at dit barn kan lide at synge, danse og bruge sin fantasi? Og kunne du tænke dig, at dit barn skal lære noget om musik? Så bør du overveje at melde jer til forældre/barn i Langeland Musikskole.

Med udgangspunkt i sang, leg og bevægelse, arbejder vi med tidlig sprog-, rytme– og motorisk træning. Vi kommer rundt omkring musikbegreber som puls, rytme, tempo, dynamik, høj, dyb og klang m.m.

  • Alder: 0-2 år
  • Lektionslængde: 30 min. / uge
  • Pris: svarer til grundskolehold 1-5 år. Betalingen reguleres i forhold til evt. forkortet sæsonlængde

Læs mere i vores brochure her (pdf)!