Byttedage

Der kan være behov for at flytte eller bytte en tildelt undervisningstid.
Hvis du har behov herfor tages kontakt til læreren. Kontaktoplysninger findes på optagelsesmeddelelse eller på medarbejdersiden.