Retningslinier

Her på hjemmesiden kan du læse en masse om, hvilke forventninger du kan have til musikskolen. Musikskolen har også nogle forventninger til dig: – at du øver dig på dit instrument. – at du er indstillet på at deltage i musikskolens arrangementer. – at du er indstillet på at modtage undervisning i såvel regnvejr som solskinsvejr. Ved grov tilsidesættelse af forventningerne kan en elev udelukkes fra musikskoleundervisningen uden refusion af egenbetaling.

Offentliggørelse af elevbilleder mv.:
Musikskolens hjemmeside bliver løbende opdateret med billeder og mindre videosekvenser fra en del af de begivenheder, der finder sted i årets løb, ligesom billeder bliver brugt i elevbladet Rytmeposten, flyers og andre steder hvor musikskolen har behov for billedmateriale. Ønsker du ikke at få dit billede benyttet i disse sammenhænge, bedes du meddele dette skriftligt til musikskolen. Det gælder for billeder, hvor der er fokuseret på ens person.