Ungdomskor

Ungdomskor er et tilbud primært for elever på 4.-6. klassetrin. Kor tilbydes i et samarbejde mellem skole og musikskole.

Det er gratis at deltage, så hvis det at synge fanger din interesse, er du velkommen her! Du kan ved siden af koret også modtage soloundervisning.

Lærer: en musiklærer fra skolen eller fra musikskolen