Musik på Holmegård

Musikskolen spiller med på Asylcenter Holmegård efter kl. 15:00.