Betalingsvedtægt

Ved udsendelse af rykkerskrivelse tilskrives et gebyr på 250 kr., og ved for sen indbetaling pålægges renter med 1 % pr. måned fra forfaldstidspunktet.