Musik for Forældre-Barn, 0-2 år

Med fokus på nærvær og fordybelse skaber vi rammen om en god musik-oplevelse for dig og dit barn i alderen 0-2 år. Det gør vi med fælles sang, instrumentøvelse og bevægelse.

Målet er at styrke børnenes tidlige sprog, rytmefornemmelse og motorik, med udgangspunkt i musikalske begreber som lyd, puls, tempo, dynamik, høj, dyb, klang m.m.