Prøvetid- og udmeldelse

Tilmeldingen er bindende, men 1.-årselever og elever der skifter instrument eller lærer kan betragte perioden frem til jul som prøvetid. Ved tilmeldingen binder man sig dog for hele prøvetiden.
Senest d. 15. november – tager eleven og dennes forældre sammen med læreren stilling til om undervisningen bør fortsættes. Såfremt man ikke ønsker at fortsætte, skal dette meddeles skriftligt til Musikskolens kontor senest  20. november.
Fortsætterelever har derimod ingen prøvetid og tilmeldingen er bindende for hele året.Fortrydelsesret ved tilmelding
Hvis du fortryder din tilmelding kan denne annulleres senest d. 15. juni.
Hvis det viser sig umuligt at finde en passende spilletid er fortrydelse ligeledes muligt. Fortrydelse med denne begrundelse er kun gyldig, hvis det sker inden sæsonstart d. 25 august.

Udmeldelse

Udmeldelse med gyldig grund kan ske med virkning fra efterårsferien, juleferien eller vinterferien.
Udmeldelse meddeles skriftligt til musikskolens kontor senest 6 uger inden ikrafttræden.Gyldig grund for udmeldelse er:

  1. Fraflytning
  2. Job- eller studieskifte, samtidig med at musikskolen ikke kan tilbyde brugbar tid.
  3. Langtidssygdom, der forhindrer genoptagelse af musikundervisning efter 8 uger
  4. Udmeldelse kan derudover accepteres såfremt en ventelisteelev ønsker at overtage undervisningen hos den pågældende lærer