Aflysning

Læreraflysning / skolelukning:
Når undervisningen må aflyses pga. sygdom eller skolelukning (f.eks. snelukning), sender musikskolen eller læreren en sms-aflysning. Du sikrer dig sms-aflysninger ved at oplyse et mobilnummer ved tilmelding. I nogle tilfælde vil musikskolen også give besked gennem skolen.

Skolelukninger, der annonceres i radio i forbindelse med vejrfænomener eller force majeur, omfatter også musikskolen, og der udsendes ikke yderligere aflysninger fra musikskolen.

Aflysninger fra musikskolen søges efterlæst på et senere tidspunkt. Dog kan undervisningen aflyses op til 3 gange i en sæson (skoleår) uden tilbagebetaling. Er en lærer langtidssygemeldt, søges timerne læst af anden kvalificeret underviser eller aflyses med tilbagebetaling.

Elevaflysning:
Når en elev ikke kan møde til undervisning bør der sendes en sms-aflysning til læreren i god tid. Du finder din lærers kontakt oplysninger på medarbejdersiden. Elevaflysninger efterlæses ikke, selvom det skyldes arbejds- eller skoleaktiviteter.