Betaling

Under priser finder du en oversigt over prisen for de forskellige undervisningstilbud. Betalingen dækker undervisning og en vis kopiafgift, men ikke nodemateriale og instrumentleje.

Der betales i 4 rater på fremsendte girokort.
1. rate tillægges et tilmeldelsesgebyr på 25,- Kr.

  1. rate:   1. oktober
  2. rate:   1. november
  3. rate:   1. januar
  4. rate:   1. marts

Betalingen kan med fordel tilmeldes PBS.
Ved restancer følges den kommunale betalingsvedtægt.