Generelle betingelser

Generelle betingelser for Langeland Musikskole.

SMS:
Ved tilmelding giver man tilladelse til at musikskolen sender SMS i tilfælde af aflyst undervisning eller lign. I sjældne tilfælde vil musikskolen ligeledes sende SMS med reklamemateriale for koncert, tilmelding til sæson mv.

Kørsel:
Det accepteres, at det I forbindelse med koncerter kan det være nødvendigt at en elev kører med en musikskolelærer.

Prøvetid- og udmeldelse:
Tilmeldingen er bindende.
1.-årselever og elever der skifter instrument eller lærer kan betragte perioden frem til jul som prøvetid. Ved tilmeldingen binder man sig dog for hele prøvetiden.
Senest 15. november tager eleven og dennes forældre sammen med læreren stilling til om undervisningen bør fortsættes. Såfremt man ikke ønsker at fortsætte, skal dette meddeles skriftligt til Musikskolens kontor senest 20. november.
Fortsætterelever har derimod ingen prøvetid og tilmeldingen er bindende for hele året.

Fortrydelsesret ved tilmelding:
Hvis du fortryder din tilmelding kan denne annulleres senest d. 15. juni.
Hvis det viser sig umuligt at finde en passende spilletid er fortrydelse ligeledes muligt. Fortrydelse med denne begrundelse er kun gyldig, hvis det sker inden sæsonstart – se dato på musikskolens hjemmeside.

Udmeldelse:
Udmeldelse med gyldig grund kan ske med virkning fra efterårsferien, juleferien eller vinterferien.
Udmeldelse meddeles skriftligt til musikskolens kontor senest 6 uger inden ikrafttræden.
Gyldig grund for udmeldelse er:
– Fraflytning
– Job- eller studieskifte, samtidig med at musikskolen ikke kan tilbyde brugbar tid.
– Langtidssygdom, der forhindrer genoptagelse af musikundervisning efter 8 uger
– Udmeldelse kan derudover accepteres såfremt en ventelisteelev ønsker at overtage   undervisningen hos den pågældende lærer.

Sæson og ferie:
Musikskolens sæson er på 32 undervisningsuger. Se sæsonstart mv. på musikskolens hjemmeside.
Alle eventuelle efterlæsninger overstås senest d. 15.juni.

Ferie:
Musikskolen følger som hovedregel folkeskolens ferier, men vær opmærksom på der kan være ændringer, specielt omkring juleferien.

Undervisningssteder:
Musikskolens undervisning foregår på øens skoler.
Undervisningsstedet oplyses i meddelelsesbrev om optagelse.

Priser:
Prisen for undervisning i musikskolen vil fremgå af musikskolens hjemmeside, www.langeland-musikskole.dk
Betalingen dækker undervisning og en vis kopiafgift, men ikke nodemateriale og instrumentleje.
Der betales i 4 rater på fremsendte girokort.
1. rate tillægges et tilmeldelsesgebyr på 25,- Kr.
rater: 1. oktober, 1. november, 1. januar, 1. marts
Betalingen kan med fordel tilmeldes PBS.

Betalingsvedtægt:
Musikskolen er underlagt den kommunale betalingsvedtægt. Pt. gælder: ved udsendelse af rykkerskrivelse tilskrives et gebyr på 250 kr., og ved for sen indbetaling pålægges renter med 1 % pr. måned fra forfaldstidspunktet.

Aflysning:
Læreraflysning / skolelukning:
Når undervisningen må aflyses pga. sygdom eller skolelukning (f.eks. snelukning), sender musikskolen eller læreren en sms-aflysning. Du sikrer dig sms-aflysninger ved at oplyse et mobilnummer ved tilmelding. I nogle tilfælde vil musikskolen også give besked gennem skolen/institutionen.
Skolelukninger, der annonceres i radio i forbindelse med vejrfænomener eller force majeur, omfatter også musikskolen, og der udsendes ikke yderligere aflysninger fra musikskolen.
Aflysninger fra musikskolen søges efterlæst på et senere tidspunkt. Dog kan undervisningen aflyses op til 3 gange i en sæson (skoleår) uden tilbagebetaling. Er en lærer langtidssygemeldt, søges timerne læst af anden kvalificeret underviser eller aflyses med tilbagebetaling.

Elevaflysning:
Når en elev ikke kan møde til undervisning bør der sendes besked, gerne en sms-aflysning, til læreren i god tid. Du finder din lærers kontaktoplysninger på musikskolens hjemmeside. Elevaflysninger efterlæses ikke, selvom det skyldes arbejds- eller skoleaktiviteter.

Forventninger:
På musikskolens hjemmeside kan du læse en masse om, hvilke forventninger du kan have til musikskolen. Musikskolen har også nogle forventninger til dig: – at du øver dig på dit instrument. – at du er indstillet på at deltage i musikskolens arrangementer. – at du er indstillet på at modtage undervisning i såvel regnvejr som solskinsvejr. Ved grov tilsidesættelse af forventningerne kan en elev udelukkes fra musikskoleundervisningen uden refusion af egenbetaling.